Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Smøla - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 131 18,9 121 21,7 252 20,4 -7,6
H 64 9,2 31 5,6 95 7,7 -9,2
Frp 96 13,9 88 15,8 184 14,9 1,2
SV 53 7,7 17 3,1 70 5,7 2,1
Sp 256 37,0 229 41,1 485 39,3 16,3
KrF 15 2,2 12 2,2 27 2,2 -0,2
V 11 1,6 7 1,3 18 1,5 -2,3
MDG 6 0,9 5 0,9 11 0,9 -0,4
R 31 4,5 15 2,7 46 3,7 2,7
Andre 23 3,3 12 2,2 35 2,8 -2,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
477 68,9 387 69,5 864 70,0 13,1
H+Frp+
KrF+V
186 26,9 138 24,8 324 26,3 -10,5
Stemmeberettigede: 1 568
Opptalte stemmer: 1 249
Fremmøte: 79,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier