Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sunndal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 926 41,4 704 35,7 1 630 38,9 -7,3
H 176 7,9 175 8,9 351 8,4 -2,4
Frp 228 10,2 253 12,8 481 11,5 -1,2
SV 182 8,1 118 6,0 300 7,2 1,3
Sp 407 18,2 483 24,5 890 21,2 5,9
KrF 27 1,2 49 2,5 76 1,8 -0,8
V 77 3,4 39 2,0 116 2,8 0,1
MDG 54 2,4 32 1,6 86 2,1 0,3
R 72 3,2 54 2,7 126 3,0 1,8
Andre 36 1,6 13 0,7 49 1,1 2,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 641 73,3 1 391 70,6 3 032 72,4 2,0
H+Frp+
KrF+V
508 22,7 516 26,2 1 024 24,5 -4,3
Stemmeberettigede: 5 443
Opptalte stemmer: 4 209
Fremmøte: 77,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier