Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Tingvoll - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 189 24,1 207 20,1 396 21,9 -6,0
H 48 6,1 55 5,3 103 5,7 -4,9
Frp 120 15,3 203 19,7 323 17,8 2,4
SV 42 5,4 47 4,6 89 4,9 1,8
Sp 239 30,4 378 36,6 617 34,1 4,9
KrF 23 2,9 33 3,2 56 3,1 -1,5
V 20 2,5 17 1,6 37 2,0 -1,0
MDG 35 4,5 18 1,7 53 2,9 0,0
R 35 4,5 30 2,9 65 3,6 3,0
Andre -1 -0,1 19 1,8 18 1,0 1,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
540 68,8 680 65,9 1 220 67,4 3,7
H+Frp+
KrF+V
211 26,9 308 29,8 519 28,6 -5,0
Stemmeberettigede: 2 258
Opptalte stemmer: 1 817
Fremmøte: 80,6 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Tingvoll | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier