Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Gjemnes - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 166 18,1 130 21,1 296 19,4 -0,3
H 84 9,2 60 9,7 144 9,5 -7,2
Frp 129 14,1 115 18,6 244 16,0 0,0
SV 67 7,3 27 4,4 94 6,2 2,5
Sp 332 36,2 210 34,0 542 35,6 7,0
KrF 39 4,3 23 3,7 62 4,1 -3,3
V 16 1,7 13 2,1 29 1,9 -0,3
MDG 14 1,5 4 0,6 18 1,2 -0,6
R 31 3,4 13 2,1 44 2,9 1,9
Andre 24 2,6 7 1,1 31 2,0 0,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
610 66,6 384 62,2 994 65,3 10,5
H+Frp+
KrF+V
268 29,3 211 34,2 479 31,5 -10,8
Stemmeberettigede: 1 957
Opptalte stemmer: 1 533
Fremmøte: 78,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 10:34:34 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier