Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Averøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 506 22,2 197 21,9 703 22,2 -4,5
H 169 7,4 70 7,8 239 7,6 -4,5
Frp 525 23,0 230 25,6 755 23,9 1,4
SV 115 5,0 31 3,4 146 4,6 1,8
Sp 575 25,2 208 23,1 783 24,7 7,6
KrF 76 3,3 41 4,6 117 3,7 -1,7
V 73 3,2 34 3,8 107 3,4 -2,4
MDG 50 2,2 4 0,4 54 1,7 -0,1
R 84 3,7 28 3,1 112 3,5 2,3
Andre 58 2,5 37 4,1 95 3,0 0,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 330 58,3 468 52,1 1 798 56,7 7,1
H+Frp+
KrF+V
843 37,0 375 41,7 1 218 38,6 -7,2
Stemmeberettigede: 4 220
Opptalte stemmer: 3 180
Fremmøte: 75,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier