Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Vestnes - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 211 13,1 338 14,6 549 14,0 -1,1
H 229 14,2 332 14,3 561 14,4 -8,2
Frp 505 31,3 722 31,2 1 227 31,4 4,7
SV 177 11,0 228 9,8 405 10,4 6,3
Sp 239 14,8 428 18,5 667 17,1 -0,5
KrF 77 4,8 84 3,6 161 4,1 -0,8
V 25 1,5 37 1,6 62 1,6 -1,5
MDG 31 1,9 27 1,2 58 1,5 -0,1
R 50 3,1 44 1,9 94 2,4 1,6
Andre 39 2,4 27 1,2 66 1,7 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
708 43,9 1 065 46,0 1 773 45,4 6,2
H+Frp+
KrF+V
836 51,8 1 175 50,7 2 011 51,5 -5,8
Stemmeberettigede: 5 111
Opptalte stemmer: 3 931
Fremmøte: 76,9 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Vestnes | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier