Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Giske - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 357 15,7 349 14,6 706 15,2 1,1
H 389 17,1 418 17,4 807 17,3 -11,4
Frp 567 24,9 643 26,8 1 210 26,0 1,0
SV 119 5,2 89 3,7 208 4,5 1,9
Sp 205 9,0 254 10,6 459 9,9 3,5
KrF 336 14,8 402 16,8 738 15,9 0,8
V 69 3,0 73 3,0 142 3,1 -1,4
MDG 70 3,1 24 1,0 94 2,0 0,2
R 61 2,7 43 1,8 104 2,2 1,5
Andre 33 1,4 57 2,4 90 2,0 2,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
812 35,7 759 31,7 1 571 33,8 8,2
H+Frp+
KrF+V
1 361 59,8 1 536 64,1 2 897 62,3 -11,0
Stemmeberettigede: 5 834
Opptalte stemmer: 4 673
Fremmøte: 80,0 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier