Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sula - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 494 19,0 436 18,1 930 18,7 -1,2
H 417 16,0 403 16,7 820 16,5 -9,1
Frp 812 31,2 805 33,4 1 617 32,6 2,7
SV 146 5,6 116 4,8 262 5,3 2,2
Sp 204 7,8 200 8,3 404 8,1 2,9
KrF 255 9,8 207 8,6 462 9,3 -0,7
V 46 1,8 55 2,3 101 2,0 -0,7
MDG 59 2,3 32 1,3 91 1,8 0,3
R 59 2,3 39 1,6 98 2,0 1,6
Andre 51 2,0 40 1,7 91 1,9 1,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
962 37,0 823 34,2 1 785 35,9 5,8
H+Frp+
KrF+V
1 530 58,8 1 470 61,0 3 000 60,4 -7,8
Stemmeberettigede: 6 397
Opptalte stemmer: 5 011
Fremmøte: 78,3 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Sula | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier