Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ørsta - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 659 19,2 494 17,5 1 153 18,5 -1,3
H 401 11,7 321 11,4 722 11,6 -7,0
Frp 704 20,5 655 23,2 1 359 21,9 -4,2
SV 244 7,1 139 4,9 383 6,2 2,6
Sp 849 24,7 798 28,3 1 647 26,5 6,4
KrF 163 4,7 95 3,4 258 4,1 -0,9
V 83 2,4 66 2,3 149 2,4 -0,1
MDG 82 2,4 41 1,5 123 2,0 -0,4
R 88 2,6 78 2,8 166 2,7 1,9
Andre 86 2,5 49 1,7 135 2,1 3,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 922 55,9 1 550 54,9 3 472 55,9 9,2
H+Frp+
KrF+V
1 351 39,3 1 137 40,3 2 488 40,0 -12,2
Stemmeberettigede: 7 991
Opptalte stemmer: 6 263
Fremmøte: 78,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Ørsta | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier