Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Herøy (M. og R.) - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 333 14,9 430 16,4 763 15,8 0,5
H 448 20,0 464 17,7 912 18,9 -11,3
Frp 732 32,7 828 31,6 1 560 32,3 0,9
SV 81 3,6 74 2,8 155 3,2 1,3
Sp 214 9,6 306 11,7 520 10,8 4,4
KrF 172 7,7 268 10,2 440 9,1 0,0
V 36 1,6 53 2,0 89 1,8 -0,8
MDG 38 1,7 21 0,8 59 1,2 0,1
R 36 1,6 33 1,3 69 1,4 1,0
Andre 108 4,8 92 3,5 200 4,2 4,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
702 31,4 864 33,0 1 566 32,4 7,3
H+Frp+
KrF+V
1 388 62,1 1 613 61,6 3 001 62,1 -11,2
Stemmeberettigede: 6 290
Opptalte stemmer: 4 853
Fremmøte: 77,1 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier