Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Molde - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 229 20,3 1 520 20,5 3 749 20,5 1,6
H 3 012 27,5 1 746 23,6 4 758 26,0 -6,6
Frp 1 404 12,8 1 338 18,1 2 742 15,0 -3,6
SV 1 092 10,0 605 8,2 1 697 9,3 3,4
Sp 1 062 9,7 937 12,7 1 999 10,9 3,0
KrF 586 5,3 345 4,7 931 5,1 -0,8
V 372 3,4 275 3,7 647 3,5 -0,4
MDG 544 5,0 221 3,0 765 4,2 1,0
R 352 3,2 157 2,1 509 2,8 1,7
Andre -235 -2,1 -52 -0,7 -287 -1,6 -0,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
5 279 48,2 3 440 46,5 8 719 47,7 10,7
H+Frp+
KrF+V
5 374 49,0 3 704 50,0 9 078 49,6 -11,4
Stemmeberettigede: 23 607
Opptalte stemmer: 18 364
Fremmøte: 77,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Molde | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier