Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Utsira - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 31 36,9 24 50,0 55 42,0 8,7
H 12 14,3 10 20,8 22 16,8 -4,7
Frp 8 9,5 1 2,1 9 6,9 -2,0
SV 4 4,8 1 2,1 5 3,8 1,6
Sp 21 25,0 10 20,8 31 23,7 -3,7
KrF 2 2,4 0 0,0 2 1,5 0,0
V 3 3,6 1 2,1 4 3,1 1,6
MDG 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -1,5
R 1 1,2 0 0,0 1 0,8 -0,7
Andre 2 2,4 0 0,0 2 1,5 3,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
57 67,9 35 72,9 92 70,3 4,4
H+Frp+
KrF+V
25 29,8 12 25,0 37 28,3 -5,1
Stemmeberettigede: 147
Opptalte stemmer: 132
Fremmøte: 89,8 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier