Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Karmøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 961 19,5 1 564 19,7 4 525 19,7 0,6
H 3 507 23,1 1 616 20,4 5 123 22,3 -6,9
Frp 3 422 22,5 1 891 23,8 5 313 23,1 -2,4
SV 592 3,9 279 3,5 871 3,8 0,9
Sp 1 231 8,1 760 9,6 1 991 8,7 3,8
KrF 1 617 10,7 900 11,3 2 517 11,0 -0,2
V 361 2,4 163 2,1 524 2,3 0,0
MDG 260 1,7 101 1,3 361 1,6 0,0
R 396 2,6 177 2,2 573 2,5 1,7
Andre 572 3,8 233 2,9 805 3,5 2,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
5 440 35,8 2 881 36,3 8 321 36,3 7,0
H+Frp+
KrF+V
8 907 58,7 4 570 57,6 13 477 58,7 -9,5
Stemmeberettigede: 30 743
Opptalte stemmer: 23 112
Fremmøte: 75,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Karmøy | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier