Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Tysvær - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 807 21,5 508 19,2 1 315 20,6 -0,3
H 741 19,7 493 18,7 1 234 19,4 -8,3
Frp 692 18,4 524 19,8 1 216 19,1 -1,3
SV 164 4,4 85 3,2 249 3,9 1,7
Sp 610 16,2 546 20,7 1 156 18,2 5,5
KrF 244 6,5 198 7,5 442 6,9 -1,9
V 93 2,5 58 2,2 151 2,4 -0,1
MDG 70 1,9 32 1,2 102 1,6 -0,1
R 129 3,4 59 2,2 188 3,0 2,4
Andre 137 3,6 77 2,9 214 3,4 2,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 780 47,4 1 230 46,6 3 010 47,3 9,2
H+Frp+
KrF+V
1 770 47,1 1 273 48,2 3 043 47,8 -11,6
Stemmeberettigede: 7 922
Opptalte stemmer: 6 398
Fremmøte: 80,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Tysvær | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier