Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Strand - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 734 18,9 646 18,9 1 380 19,0 0,0
H 829 21,3 708 20,7 1 537 21,2 -6,0
Frp 730 18,8 603 17,7 1 333 18,3 -3,0
SV 143 3,7 108 3,2 251 3,5 1,1
Sp 430 11,1 506 14,8 936 12,9 5,0
KrF 534 13,7 473 13,9 1 007 13,9 -1,0
V 96 2,5 76 2,2 172 2,4 -0,1
MDG 75 1,9 31 0,9 106 1,5 -0,4
R 144 3,7 105 3,1 249 3,4 2,7
Andre 98 2,5 91 2,7 189 2,6 2,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 526 39,2 1 396 40,9 2 922 40,3 8,4
H+Frp+
KrF+V
2 189 56,3 1 860 54,5 4 049 55,8 -10,1
Stemmeberettigede: 9 264
Opptalte stemmer: 7 302
Fremmøte: 78,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 10:34:34 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier