Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sola - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 665 18,3 1 124 20,8 2 789 19,3 0,3
H 2 817 30,9 1 582 29,2 4 399 30,5 -4,8
Frp 1 819 20,0 1 103 20,4 2 922 20,3 -2,4
SV 361 4,0 177 3,3 538 3,7 1,0
Sp 681 7,5 506 9,4 1 187 8,2 2,5
KrF 659 7,2 287 5,3 946 6,6 0,0
V 327 3,6 192 3,5 519 3,6 0,2
MDG 190 2,1 83 1,5 273 1,9 -0,4
R 263 2,9 113 2,1 376 2,6 1,9
Andre 133 1,5 67 1,2 200 1,4 2,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 160 34,7 2 003 37,0 5 163 35,7 5,3
H+Frp+
KrF+V
5 622 61,7 3 164 58,5 8 786 61,0 -7,0
Stemmeberettigede: 18 202
Opptalte stemmer: 14 516
Fremmøte: 79,7 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Sola | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier