Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Gjesdal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 851 24,3 552 19,5 1 403 22,3 0,4
H 654 18,6 475 16,8 1 129 17,9 -4,6
Frp 555 15,8 570 20,2 1 125 17,9 -3,9
SV 167 4,8 98 3,5 265 4,2 1,5
Sp 489 13,9 456 16,1 945 15,0 3,8
KrF 421 12,0 369 13,1 790 12,6 -1,0
V 67 1,9 46 1,6 113 1,8 -0,4
MDG 73 2,1 45 1,6 118 1,9 0,1
R 105 3,0 67 2,4 172 2,7 2,1
Andre 52 1,5 61 2,2 113 1,8 2,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 685 48,0 1 218 43,1 2 903 46,1 7,9
H+Frp+
KrF+V
1 697 48,4 1 460 51,7 3 157 50,2 -9,9
Stemmeberettigede: 8 056
Opptalte stemmer: 6 331
Fremmøte: 78,6 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Gjesdal | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier