Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Hå - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 926 15,2 471 11,8 1 397 13,9 0,4
H 1 071 17,6 663 16,6 1 734 17,3 -6,0
Frp 1 059 17,4 933 23,4 1 992 19,9 -2,9
SV 193 3,2 65 1,6 258 2,6 0,3
Sp 1 266 20,8 867 21,7 2 133 21,3 5,9
KrF 1 024 16,9 682 17,1 1 706 17,0 0,1
V 68 1,1 54 1,4 122 1,2 -0,1
MDG 77 1,3 23 0,6 100 1,0 -0,3
R 143 2,4 61 1,5 204 2,0 1,5
Andre 171 2,8 103 2,6 274 2,7 1,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 605 42,9 1 487 37,2 4 092 40,8 7,8
H+Frp+
KrF+V
3 222 53,0 2 332 58,4 5 554 55,4 -8,9
Stemmeberettigede: 12 628
Opptalte stemmer: 10 070
Fremmøte: 79,7 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Hå | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier