Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Bjerkreim - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 104 11,4 73 10,3 177 11,0 1,4
H 139 15,3 97 13,6 236 14,6 -5,0
Frp 116 12,8 103 14,5 219 13,6 -2,9
SV 30 3,3 12 1,7 42 2,6 0,9
Sp 319 35,1 252 35,4 571 35,4 6,3
KrF 138 15,2 115 16,2 253 15,7 -3,3
V 15 1,7 15 2,1 30 1,9 -0,1
MDG 9 1,0 5 0,7 14 0,9 0,2
R 17 1,9 10 1,4 27 1,7 1,0
Andre 13 1,4 15 2,1 28 1,7 1,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
479 52,7 352 49,4 831 51,6 9,8
H+Frp+
KrF+V
408 44,9 330 46,3 738 45,8 -11,3
Stemmeberettigede: 1 940
Opptalte stemmer: 1 621
Fremmøte: 83,6 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier