Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sokndal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 157 16,7 176 17,4 333 17,1 -1,6
H 172 18,3 159 15,7 331 17,0 -6,0
Frp 197 20,9 242 24,0 439 22,6 -4,0
SV 21 2,2 21 2,1 42 2,2 0,1
Sp 134 14,2 155 15,3 289 14,9 6,1
KrF 154 16,4 159 15,7 313 16,1 1,6
V 16 1,7 18 1,8 34 1,7 0,4
MDG 8 0,9 5 0,5 13 0,7 -0,4
R 35 3,7 23 2,3 58 3,0 2,1
Andre 39 4,1 39 3,9 78 4,0 2,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
355 37,7 380 37,6 735 37,9 6,3
H+Frp+
KrF+V
539 57,3 578 57,2 1 117 57,4 -8,0
Stemmeberettigede: 2 409
Opptalte stemmer: 1 951
Fremmøte: 81,0 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier