Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sandnes - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 4 562 22,8 4 945 23,7 9 507 23,4 0,3
H 4 952 24,7 4 477 21,4 9 429 23,2 -4,6
Frp 3 221 16,1 4 021 19,2 7 242 17,8 -3,5
SV 1 222 6,1 806 3,9 2 028 5,0 1,2
Sp 1 447 7,2 1 961 9,4 3 408 8,4 2,5
KrF 1 589 7,9 1 742 8,3 3 331 8,2 -0,4
V 790 3,9 735 3,5 1 525 3,8 0,2
MDG 646 3,2 357 1,7 1 003 2,5 -0,2
R 808 4,0 703 3,4 1 511 3,7 2,5
Andre 132 0,7 497 2,4 629 1,5 2,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
8 685 43,4 8 772 42,0 17 457 43,0 6,3
H+Frp+
KrF+V
10 552 52,7 10 975 52,5 21 527 53,0 -8,3
Stemmeberettigede: 53 540
Opptalte stemmer: 40 912
Fremmøte: 76,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Sandnes | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier