Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Haugesund - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 3 537 25,9 1 748 26,8 5 285 26,4 -0,4
H 3 627 26,6 1 603 24,6 5 230 26,1 -4,8
Frp 2 151 15,8 1 111 17,0 3 262 16,3 -2,9
SV 827 6,1 353 5,4 1 180 5,9 1,3
Sp 764 5,6 398 6,1 1 162 5,8 2,4
KrF 559 4,1 254 3,9 813 4,1 -0,3
V 535 3,9 269 4,1 804 4,0 0,0
MDG 430 3,2 148 2,3 578 2,9 0,1
R 537 3,9 249 3,8 786 3,9 2,6
Andre 250 1,8 121 1,9 371 1,8 1,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
6 095 44,7 2 896 44,4 8 991 44,9 6,0
H+Frp+
KrF+V
6 872 50,4 3 237 49,6 10 109 50,5 -8,0
Stemmeberettigede: 26 772
Opptalte stemmer: 20 168
Fremmøte: 75,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Haugesund | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier