Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stavanger - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 11 238 24,7 8 675 26,9 19 913 25,8 -0,6
H 12 870 28,3 8 475 26,3 21 345 27,6 -3,5
Frp 5 458 12,0 4 205 13,0 9 663 12,5 -2,9
SV 3 359 7,4 1 940 6,0 5 299 6,9 1,2
Sp 2 241 4,9 1 984 6,1 4 225 5,5 1,4
KrF 2 082 4,6 1 583 4,9 3 665 4,7 -0,5
V 2 221 4,9 1 718 5,3 3 939 5,1 0,0
MDG 1 917 4,2 780 2,4 2 697 3,5 -0,1
R 2 642 5,8 1 518 4,7 4 160 5,4 3,5
Andre -476 -1,0 160 0,5 -316 -0,4 1,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
21 397 47,1 14 897 46,2 36 294 47,1 5,4
H+Frp+
KrF+V
22 631 49,8 15 981 49,5 38 612 49,9 -6,9
Stemmeberettigede: 98 737
Opptalte stemmer: 77 732
Fremmøte: 78,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Stavanger | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier