Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Jevnaker - Fylkestingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift F2019
Ant % Ant % Ant % Ant %
Ap 525 41,4 559 35,0 1 084 39,1 0 0,0
H 225 17,8 320 20,1 545 19,6 0 0,0
Frp 155 12,2 244 15,3 399 14,4 0 0,0
SV 71 5,6 61 3,8 132 4,8 0 0,0
Sp 99 7,8 108 6,8 207 7,5 0 0,0
KrF 12 0,9 17 1,1 29 1,0 0 0,0
V 14 1,1 24 1,5 38 1,4 0 0,0
MDG 29 2,3 37 2,3 66 2,4 0 0,0
R 49 3,9 52 3,3 101 3,6 0 0,0
Andre 59 4,7 48 3,0 107 3,8 0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
773 61,0 817 51,2 1 590 57,4 0 0,0
H+Frp+
KrF+V
406 32,0 605 37,9 1 011 36,4 0 0,0
Stemmeberettigede: 5 564
Opptalte stemmer: 2 862
Fremmøte: 51,4 %
Oppdatert: 18/9 kl 20:17:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier