Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ås - Fylkestingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift F2019
Ant % Ant % Ant % Ant %
Ap 681 17,0 1 044 18,4 1 725 18,1 0 0,0
H 1 032 25,7 1 616 28,5 2 648 27,8 0 0,0
Frp 367 9,2 544 9,6 911 9,6 0 0,0
SV 423 10,5 445 7,9 868 9,1 0 0,0
Sp 265 6,6 329 5,8 594 6,2 0 0,0
KrF 76 1,9 131 2,3 207 2,2 0 0,0
V 263 6,6 338 6,0 601 6,3 0 0,0
MDG 379 9,5 392 6,9 771 8,1 0 0,0
R 209 5,2 215 3,8 424 4,5 0 0,0
Andre -64 -1,6 68 1,2 4 0,0 0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 957 48,8 2 425 42,8 4 382 46,0 0 0,0
H+Frp+
KrF+V
1 738 43,3 2 629 46,4 4 367 45,9 0 0,0
Stemmeberettigede: 16 252
Opptalte stemmer: 9 678
Fremmøte: 59,5 %
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:10 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Ås | Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier