Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Hele landet

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat-
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 447 961 25,9 335 414 26,7 783 375 26,3 -1,1 48 -1
H 364 327 21,1 242 976 19,4 607 303 20,4 -4,7 36 -9
Frp 182 365 10,5 164 085 13,1 346 450 11,6 -3,6 21 -6
SV 145 802 8,4 82 258 6,6 228 060 7,6 1,6 13 2
Sp 205 492 11,9 197 441 15,7 402 933 13,5 3,2 28 9
KrF 64 601 3,7 48 745 3,9 113 346 3,8 -0,4 3 -5
V 80 165 4,6 57 258 4,6 137 423 4,6 0,2 8 0
MDG 82 238 4,8 35 416 2,8 117 654 3,9 0,7 3 2
R 90 301 5,2 50 619 4,0 140 920 4,7 2,3 8 7
DEMN 20 620 1,2 13 454 1,1 34 074 1,1 1,0 0 0
PP 13 358 0,8 5 645 0,4 19 003 0,6 0,2 0 0
KRISTNE 6 159 0,4 4 292 0,3 10 451 0,4 0,1 0 0
INP 6 101 0,4 3 924 0,3 10 025 0,3 0,3 0 0
PS 4 542 0,3 3 293 0,3 7 835 0,3 0,3 0 0
HELSE 3 725 0,2 2 765 0,2 6 490 0,2 -0,1 0 0
LIBS 2 474 0,1 2 046 0,2 4 520 0,2 0,0 0 0
FNB 1 771 0,1 1 665 0,1 3 436 0,1 0,1 0 0
AAN 1 385 0,1 1 107 0,1 2 492 0,1 0,1 0 0
PIR 1 165 0,1 1 145 0,1 2 310 0,1 0,0 0 0
NKP 192 0,0 116 0,0 308 0,0 0,0 0 0
KYST 106 0,0 65 0,0 171 0,0 -0,1 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
971 794 56,2 701 148 55,9 1 672 942 56,0 6,7 100 19
H+Frp+
KrF+V
691 458 40,0 513 064 40,9 1 204 522 40,4 -8,5 68 -20
Stemmeberettigede: 3 891 736
Opptalte stemmer: 3 003 162
Fremmøte: 76,6 %
356 kommuner hvorav 356 ferdig talt
Sist oppdatert: 16. september 2021 18:11:13 99,9 pst av stemmene opptalt.

| Stortinget nå (talte stemmer) | Mandatfordeling (talte stemmer)
| Valgkretsoversikt | Kommuneoversikt | Vis færre partier

Tetteste kamper om sistemandat i valgkretsene

Valgkrets Nærmest å vinne sistemandatet Holder sistemandatet nå
Nordland Høyre med 97 stemmer SV med 46 stemmer
Aust-Agder Frp med 179 stemmer Sp med 179 stemmer
Sogn og Fjordane Sp med 637 stemmer Høyre med 297 stemmer
Vest-Agder Høyre med 914 stemmer Sp med 427 stemmer
Hordaland Venstre med 629 stemmer Rødt med 990 stemmer
Akershus Rødt med 635 stemmer Sp med 713 stemmer
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
16/9 - 18:11 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 18:11 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 17:30 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 17:30 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 17:30 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 17:30 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 16:01 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 16:01 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 16:01 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
16/9 - 16:01 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Mest treffsikre meningsmålinger i valgkretsene - avvik mellom valg og meningsmålinger

Navn Kilde Dato R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp Sum Oppt.
Hedmark Sentio / HA 3/9 0,1 -0,3 0,1 -0,3 1,9 -0,2 -0,5 1,1 1,0 5,5 99,9
Sogn og Fjordane Respons / BT / VG 7/9 -1,2 -0,5 -0,7 1,3 0,7 0,8 0,1 -0,5 1,1 6,9 99,8
Telemark Norstat / NRK 10/9 -0,9 -1,6 -0,4 2,5 0,3 -0,3 0,2 0,0 1,4 7,6 99,9
Vest-Agder Norstat / NRK 10/9 -0,7 -1,1 -0,2 1,7 -1,3 -1,1 -0,2 1,6 0,1 8,0 99,9
Sogn og Fjordane Norstat / NRK 10/9 0,0 -0,6 -1,8 1,0 0,1 -0,1 0,3 2,5 -1,6 8,0 99,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Mest treffsikre meningsmålinger nasjonalt - avvik mellom valg og meningsmålinger

Navn Kilde Dato R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp Sum Oppt.
Hele landet Opinion / DA / FF / ANB 10/9 0,1 -0,1 -0,9 -0,6 -1,3 0,1 0,5 1,5 -0,3 5,4 99,9
Hele landet Norstat / NRK 9/9 -0,2 -1,3 -1,0 1,6 1,6 -0,3 -0,4 0,0 -0,4 6,8 99,9
Hele landet Kantar / TV2 10/9 -1,2 -1,5 -1,0 1,8 0,3 0,2 -0,4 1,0 0,3 7,7 99,9
Hele landet Kantar / TV2 11/9 -1,0 -1,1 -1,2 1,7 0,8 0,1 0,0 1,4 -0,7 8,0 99,9
Hele landet Kantar / TV2 5/9 -0,7 -1,8 -0,4 2,9 -0,5 0,0 0,2 -0,1 1,6 8,2 99,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Ti største fremganger og tilbakeganger

Endring i prosentpoeng.

Parti Endring Valg Parti Endring Valg
Sp 10,3 S-1993 Ap -11,2 S-1973
H 9,6 S-2013 Ap -10,7 S-2001
Frp 9,3 S-1989 Ap -9,4 F-2019
Frp 9,0 S-1997 Sp -8,9 S-1997
H 8,8 F-2011 Ap -8,2 K-2019
H 8,7 K-2011 H -8,2 S-1989
Ap 8,4 S-2005 V -7,1 S-1973
SV 7,8 S-1973 H -7,1 S-2005
Frp 7,5 S-2005 SV -7,0 S-1977
H 7,4 K-1979 Frp -6,7 S-1993
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
September '21 24,1 (42) 19,3 (34) 11,4 (20) 9,4 (16) 12,9 (23) 4,0 (7) 4,7 (8) 4,9 (9) 5,5 (10) 3,9 (0)
August '21 24,0 (46) 20,1 (36) 10,3 (18) 8,8 (15) 14,1 (25) 3,6 (3) 4,1 (7) 5,5 (10) 5,2 (9) 4,4 (0)
Juli '21 24,3 (45) 20,0 (37) 9,9 (18) 7,7 (14) 17,6 (34) 3,2 (1) 3,5 (2) 4,5 (8) 5,6 (10) 3,9 (0)
Juni '21 24,5 (44) 21,6 (39) 10,2 (18) 7,8 (14) 17,5 (34) 3,3 (2) 2,9 (2) 4,1 (7) 5,2 (9) 3,0 (0)
Mai '21 24,0 (44) 22,6 (41) 10,3 (18) 8,0 (15) 16,5 (31) 3,8 (3) 3,3 (2) 4,1 (7) 4,3 (8) 3,0 (0)
April '21 23,6 (43) 23,5 (42) 9,9 (18) 8,0 (14) 17,5 (33) 3,4 (2) 2,9 (2) 4,3 (8) 4,2 (7) 2,8 (0)
Mars '21 22,2 (41) 24,1 (44) 9,7 (18) 7,6 (14) 19,0 (38) 3,1 (1) 3,0 (2) 3,8 (3) 4,4 (8) 3,0 (0)
Februar '21 21,4 (40) 25,6 (47) 8,5 (16) 7,4 (13) 19,3 (38) 3,2 (3) 3,2 (2) 4,5 (8) 3,9 (2) 3,1 (0)
Januar '21 20,4 (38) 24,7 (45) 9,5 (17) 8,0 (14) 20,7 (38) 3,4 (2) 2,5 (1) 4,0 (7) 4,0 (7) 2,7 (0)
Desember '20 21,2 (39) 22,3 (40) 11,0 (20) 7,5 (13) 21,0 (39) 3,4 (2) 3,3 (2) 4,1 (7) 4,1 (7) 2,0 (0)
| Vis alle | Last ned

Siste kommentarer om nasjonale målinger

Partienes lojalitet i Norstats målinger for NRK

Lojalitet i prosent. Tre måneders glidende gjennomsnitt.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Juni 2021 62,1 64,0 56,1 70,5 78,6 64,0 37,4 58,9 69,1 41,8
Mai 2021 59,4 66,2 55,2 71,2 80,5 65,6 40,7 61,2 64,8 43,1
April 2021 56,0 67,0 46,7 69,6 81,4 62,4 34,8 62,7 66,4 54,3
Mars 2021 54,4 66,7 46,7 71,6 83,6 64,5 37,0 64,3 68,7 51,6
Februar 2021 55,0 66,7 50,8 70,5 85,9 59,0 33,8 60,4 79,3 51,0
Januar 2021 57,3 68,7 60,3 71,6 81,9 56,7 38,1 58,3 85,5 57,3
November 2020 59,7 71,7 66,0 70,5 78,5 59,4 36,6 56,6 84,5 60,3
September 2020 62,2 73,6 66,1 68,8 76,4 66,1 36,0 65,3 75,7 52,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Poll of polls stortingsvalget 2021 siste fem uker - basert på målinger i valgkretsene

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Uke 37-2021 24,6 (44) 20,2 (36) 11,9 (23) 8,8 (14) 12,6 (22) 4,1 (7) 4,8 (7) 5,1 (8) 4,8 (8) 3,2 (0)
Uke 36-2021 24,6 (44) 20,2 (36) 11,9 (23) 8,8 (14) 12,6 (22) 4,1 (7) 4,8 (7) 5,1 (8) 4,8 (8) 3,2 (0)
Uke 35-2021 24,0 (45) 20,9 (36) 10,7 (20) 8,5 (14) 13,7 (26) 3,9 (3) 4,6 (8) 5,2 (9) 4,5 (8) 3,6 (0)
Uke 34-2021 24,4 (46) 21,1 (39) 10,5 (19) 8,1 (15) 14,4 (26) 3,4 (3) 3,7 (2) 5,3 (10) 5,1 (9) 3,9 (0)
Uke 33-2021 24,7 (45) 20,3 (37) 11,1 (20) 8,3 (15) 15,3 (30) 3,3 (2) 3,8 (2) 4,8 (9) 5,0 (9) 3,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned | Vis alle uker

Antall ganger hvert parti er tildelt utjevningsmandat i hver valgkrets basert på de 50 siste nasjonale meningsmålinger med spørsmål om stortingsvalg

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 0 0 0 22 0 2 0 6 20 0
Akershus 2 2 0 6 0 7 11 10 12 0
Oslo 2 1 1 19 2 2 5 6 12 0
Hedmark 0 0 6 30 0 0 4 7 3 0
Oppland 0 0 19 7 0 0 5 9 10 0
Buskerud 1 0 0 16 0 1 7 20 5 0
Vestfold 0 1 0 15 1 0 3 21 9 0
Telemark 0 0 3 2 0 9 0 5 31 0
Aust-Agder 0 0 0 0 0 14 10 14 12 0
Vest-Agder 0 0 2 0 1 3 5 34 5 0
Rogaland 0 2 2 2 0 1 13 26 4 0
Hordaland 5 2 3 9 3 3 12 1 12 0
Sogn og Fjordane 0 12 0 0 0 4 24 1 9 0
Møre og Romsdal 0 0 0 36 0 8 0 5 1 0
Sør-Trøndelag 0 0 1 1 0 0 1 25 22 0
Nord-Trøndelag 0 26 0 0 0 4 12 5 3 0
Nordland 0 3 0 3 0 0 1 8 35 0
Troms 2 1 6 3 0 0 0 4 34 0
Finnmark 0 11 5 16 0 0 16 1 1 0
| Last ned

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.7 25.3 15.3 6.2 8.8 3.9 4.1 4.1 3 2.2
Valgting 27,2 24,9 15,1 5,9 11,2 4,3 4,5 2,8 2,1 1,7
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 27,4 25,0 15,2 6,0 10,3 4,2 4,4 3,2 2,4 1,8
2013 30,8 26,8 16,3 4,1 5,5 5,6 5,2 2,8 1,1 1,7
2009 35,4 17,2 22,9 6,2 6,2 5,5 3,9 0,3 1,3 1,0
2005 32,7 14,1 22,1 8,8 6,5 6,8 5,9 0,1 1,2 1,8
2001 24,3 21,2 14,6 12,5 5,6 12,4 3,9 0,2 1,2 4,1
1997 35,0 14,3 15,3 6,0 7,9 13,7 4,5 0,2 1,7 1,4
1993 37,0 17,1 6,3 7,9 16,8 7,9 3,6 0,1 1,1 2,2
1989 34,3 22,2 13,0 10,1 6,5 8,5 3,2 0,4 0,0 1,8
1985 40,8 30,4 3,7 5,5 6,6 8,3 3,1 0,0 0,6 1,0
1981 37,1 31,8 4,5 5,0 4,2 8,9 3,2 0,0 0,7 4,5
1977 42,3 24,5 1,9 4,2 8,0 9,7 2,4 0,0 0,6 6,4
1973 35,3 17,2 5,0 11,2 6,8 11,9 2,3 0,0 0,4 9,8
1969 46,5 18,8 0,0 3,4 9,0 7,8 9,4 0,0 0,0 5,0
1965 43,1 20,3 0,0 6,0 9,4 7,8 10,2 0,0 0,0 3,2
1961 46,8 19,3 0,0 2,4 6,8 9,3 7,3 0,0 0,0 8,1
1957 48,3 16,8 0,0 0,0 8,6 10,2 9,6 0,0 0,0 6,4
1953 46,7 18,4 0,0 0,0 8,8 10,5 10,0 0,0 0,0 5,6
1949 45,7 15,9 0,0 0,0 4,9 8,4 12,4 0,0 0,0 12,7
1945 41,0 17,0 0,0 0,0 8,0 7,9 13,8 0,0 0,0 12,2
| Last ned
Valgresultat dersom målinger var valg. Se målte valgkretser.
Mandatfordeling dersom siste måling i valgkretsene var valgresultatet.
Største parti valgkampen 2013.
Slik gikk det i 2013. Se Poll of polls 2013.