Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Stavanger

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 11 238 24,7 8 675 26,9 19 913 25,8 -0,6 0 0
H 12 870 28,3 8 475 26,3 21 345 27,6 -3,5 0 0
Frp 5 458 12,0 4 205 13,0 9 663 12,5 -2,9 0 0
SV 3 359 7,4 1 940 6,0 5 299 6,9 1,2 0 0
Sp 2 241 4,9 1 984 6,1 4 225 5,5 1,4 0 0
KrF 2 082 4,6 1 583 4,9 3 665 4,7 -0,5 0 0
V 2 221 4,9 1 718 5,3 3 939 5,1 0,0 0 0
MDG 1 917 4,2 780 2,4 2 697 3,5 -0,1 0 0
R 2 642 5,8 1 518 4,7 4 160 5,4 3,5 0 0
Andre -476 -1,0 160 0,5 -316 -0,4 1,6 0 0
Ap+SV+
Sp
16 838 37,0 12 599 39,1 29 437 38,2 2,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
22 631 49,8 15 981 49,5 38 612 49,9 -6,9 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 78,7 % Stemmeberettigede: 98 737 Opptalte stemmer: 77 732
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
29/9 - 21:14 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
29/9 - 21:14 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
29/9 - 21:14 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
29/9 - 21:14 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
29/9 - 10:34 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
29/9 - 10:34 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
29/9 - 10:34 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
27/9 - 13:10 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
27/9 - 13:10 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2
27/9 - 13:10 25,8 27,6 12,5 6,9 5,5 4,7 5,1 3,5 5,4 3,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 24,3 (0) 25,3 (0) 12,0 (0) 8,5 (0) 3,8 (0) 4,7 (0) 5,7 (0) 5,9 (0) 3,8 (0) 2,7 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 26,2 (0) 25,8 (0) 11,4 (0) 8,5 (0) 3,9 (0) 3,9 (0) 5,5 (0) 4,4 (0) 4,0 (0) 2,5 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 24,1 (0) 24,4 (0) 11,5 (0) 9,0 (0) 3,9 (0) 4,5 (0) 5,6 (0) 5,7 (0) 4,3 (0) 3,2 (0)
Siste lokale målings 29,5 (0) 39,9 (0) 9,9 (0) 4,1 (0) 1,4 (0) 5,9 (0) 5,3 (0) 1,7 (0) 0,7 (0) 1,6 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,1 (0) 26,3 (0) 11,1 (0) 8,4 (0) 3,8 (0) 3,1 (0) 5,5 (0) 4,5 (0) 3,8 (0) 2,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Respons/Aftenbladet 8/2-2013 29,5 (0) 39,9 (0) 9,9 (0) 4,1 (0) 1,4 (0) 5,9 (0) 5,3 (0) 1,7 (0) 0,7 (0) 1,6 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 0
Godkjente stemmer stortingsvalget 70 277
Stortingsmandater i valgkretsen (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.2 31 15.7 6.1 3.7 5 5 5.2 2.5 1.7
Valgting 27,0 31,2 15,4 5,5 4,2 5,3 5,1 3,2 1,7 1,6
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 26,3 31,1 15,5 5,7 4,0 5,3 5,1 3,6 1,8 1,6
2013 25,3 33,0 15,7 5,1 2,4 6,9 6,3 3,1 0,7 1,5
2009 29,6 23,1 22,1 6,9 3,0 7,4 6,0 0,3 0,6 0,9
2005 28,1 18,5 22,5 8,5 3,3 8,5 8,4 0,2 0,7 1,3
2001 19,8 27,4 15,8 11,6 2,5 14,0 5,1 0,2 1,0 2,5
1997 30,5 18,0 18,6 5,7 3,9 14,5 5,9 0,2 1,4 1,3
1993 33,5 20,5 8,6 8,1 10,3 10,5 5,4 0,1 0,3 2,8
1989 29,1 25,6 15,4 9,5 3,3 10,3 5,5 0,4 0,0 1,0
1985 33,6 35,1 6,0 5,0 3,6 10,2 5,3 0,0 0,3 0,9
1981 31,0 36,8 8,0 4,6 3,2 11,4 3,4 0,0 0,5 1,1
1977 36,7 29,9 3,1 4,3 3,2 16,0 2,1 0,0 0,4 4,2
1973 31,9 19,3 7,9 10,3 5,0 15,5 2,7 0,0 0,3 7,1
1969 40,3 22,5 0,0 2,9 5,0 14,7 13,6 0,0 0,0 1,1
1965 38,0 23,8 0,0 4,6 3,9 11,7 16,8 0,0 0,0 1,3
1961 44,7 24,5 0,0 0,0 2,3 9,8 15,5 0,0 0,0 3,3
1957 46,0 22,0 0,0 0,0 2,1 10,0 16,6 0,0 0,0 3,2
1953 45,3 22,1 0,0 0,0 2,5 10,0 15,8 0,0 0,0 4,3
1949 45,5 19,9 0,0 0,0 0,0 1,3 24,7 0,0 0,0 8,6
1945 42,8 18,0 0,0 0,0 1,5 0,6 23,1 0,0 0,0 14,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned