Poll of polls

Stortingsvalg: Hele landet

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2017

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 292 817 27,5 508 132 27,0 800 949 27,4 -3,5 49 -6
SV 65 598 6,2 110 624 5,9 176 222 6,0 1,9 11 4
R 31 849 3,0 38 673 2,1 70 522 2,4 1,3 1 1
Sp 92 979 8,7 209 038 11,1 302 017 10,3 4,8 19 9
KrF 41 671 3,9 81 126 4,3 122 797 4,2 -1,4 8 -2
MDG 42 920 4,0 51 868 2,8 94 788 3,2 0,4 1 0
V 43 506 4,1 84 405 4,5 127 911 4,4 -0,9 8 -1
H 267 870 25,2 465 027 24,7 732 897 25,0 -1,8 45 -3
Frp 161 552 15,2 283 131 15,0 444 683 15,2 -1,2 27 -2
Andre 22 915 2,2 31 142 1,7 54 057 1,8 0,2 0 0
Ap+SV+
Sp
451 394 42,4 827 794 44,0 1 279 188 43,7 3,2 79 7
H+Frp+
KrF+V
514 599 48,4 913 689 48,6 1 428 288 48,8 -5,3 88 -8
Stemmeberettigede: 3 765 245
Opptalte stemmer: 2 945 352
Fremmøte: 78,2 %
426 kommuner hvorav 426 ferdig talt
Sist oppdatert: 20. september 2017 09:01:20 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Stortinget nå (talte stemmer) | Mandatfordeling (talte stemmer)
| Fylkesoversikt | Kommuneoversikt | Vis alle partier

Tetteste kamper om sistemandat i fylkene

Fylke Nærmest å vinne sistemandatet Holder sistemandatet nå
Oppland Ap med 261 stemmer Sp med 157 stemmer
Rogaland Høyre med 237 stemmer Ap med 184 stemmer
Finnmark Høyre med 190 stemmer Sp med 190 stemmer
Hordaland Frp med 1465 stemmer Venstre med 411 stemmer
Møre og Romsdal KrF med 702 stemmer Høyre med 1958 stemmer
Nordland SV med 917 stemmer Frp med 1132 stemmer
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mest treffsikre meningsmålinger fylkesvis - avvik mellom valg og meningsmålinger

Navn Kilde Dato R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp Sum Oppt.
Møre og Romsdal Respons / Adressa / RB / SMP 6/9 -0,3 0,4 -0,1 -2,2 0,6 0,5 0,4 0,8 -0,1 5,4 100,0
Buskerud Respons / Høyre 5/9 -0,5 -0,4 -0,3 0,9 1,8 0,7 -0,5 -0,3 -0,5 5,9 100,0
Nord-Trøndelag Sentio / T-A 5/9 -0,3 -1,0 0,0 -0,3 0,2 0,3 -0,3 2,1 -1,5 6,0 100,0
Oslo InFact / VG 8/9 -1,3 0,2 -0,4 -0,7 0,7 1,1 0,1 -0,5 1,1 6,1 100,0
Vestfold Respons / Høyre 5/9 -0,9 -0,1 -0,7 -0,9 0,0 1,6 0,2 0,3 1,8 6,5 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Mest treffsikre meningsmålinger nasjonalt - avvik mellom valg og meningsmålinger

Navn Kilde Dato R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp Sum Oppt.
Hele landet TNS / TV2 6/9 -0,5 0,3 -0,5 0,4 0,0 0,1 -0,3 0,2 0,4 2,7 100,0
Hele landet TNS / TV2 5/9 -1,2 0,3 -0,2 -0,1 0,7 -0,3 -0,2 0,6 0,5 4,1 100,0
Hele landet TNS / TV2 9/9 -0,7 0,4 -0,7 -0,7 0,1 -0,2 -0,2 1,2 0,6 4,8 100,0
Hele landet TNS / TV2 7/9 -0,6 0,3 -0,5 -0,7 0,2 0,3 -0,8 1,6 0,0 5,0 100,0
Hele landet TNS / TV2 8/9 -0,9 0,5 -0,8 -1,2 -0,2 0,5 -0,1 1,6 0,0 5,8 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Ti største fremganger og tilbakeganger

Endring i prosentpoeng.

Parti Endring Valg Parti Endring Valg
Sp 10,3 S-1993 Ap -11,2 S-1973
H 9,6 S-2013 Ap -10,7 S-2001
Frp 9,3 S-1989 Sp -8,9 S-1997
Frp 9,0 S-1997 H -8,2 S-1989
H 8,8 F-2011 V -7,1 S-1973
H 8,7 K-2011 H -7,1 S-2005
Ap 8,4 S-2005 SV -7,0 S-1977
SV 7,8 S-1973 Frp -6,7 S-1993
Frp 7,5 S-2005 Frp -6,7 F-2011
H 7,4 K-1979 Frp -6,6 S-2013
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
August '18 26,1 (47) 25,5 (46) 12,1 (22) 6,6 (12) 12,2 (22) 4,6 (8) 3,7 (2) 3,1 (1) 5,0 (9) 1,2 (0)
Juli '18 23,7 (45) 26,3 (49) 14,8 (28) 7,5 (14) 9,7 (18) 5,0 (9) 3,4 (2) 3,7 (2) 3,9 (2) 2,0 (0)
Juni '18 23,2 (42) 27,2 (49) 13,4 (24) 7,3 (12) 11,0 (19) 4,1 (7) 4,1 (7) 3,0 (1) 4,8 (8) 1,9 (0)
Mai '18 24,1 (44) 26,8 (49) 14,9 (27) 7,2 (13) 10,7 (19) 4,0 (7) 4,0 (7) 2,9 (1) 3,7 (2) 1,7 (0)
April '18 23,8 (43) 25,8 (47) 15,8 (28) 7,3 (13) 10,9 (20) 4,2 (7) 3,7 (2) 2,8 (1) 4,3 (8) 1,4 (0)
Mars '18 23,7 (43) 27,1 (49) 15,2 (27) 6,6 (12) 11,3 (20) 4,0 (7) 4,2 (8) 2,9 (1) 3,3 (2) 1,5 (0)
Februar '18 23,3 (42) 28,6 (51) 13,7 (25) 7,3 (13) 10,7 (19) 4,0 (7) 4,3 (8) 3,4 (2) 3,2 (2) 1,2 (0)
Januar '18 22,4 (40) 29,0 (52) 14,2 (26) 7,5 (14) 11,1 (20) 4,2 (8) 4,1 (7) 3,0 (1) 3,0 (1) 1,4 (0)
Desember '17 26,2 (47) 26,6 (48) 14,4 (26) 7,1 (13) 10,6 (19) 4,1 (7) 4,0 (7) 3,4 (1) 2,4 (1) 1,2 (0)
November '17 26,2 (48) 26,4 (49) 14,6 (27) 6,9 (13) 10,5 (19) 3,8 (3) 4,3 (8) 2,8 (1) 3,0 (1) 1,2 (0)
| Vis alle | Last ned

Siste kommentarer om nasjonale målinger

Partienes lojalitet i Norstats målinger for NRK

Lojalitet i prosent. Tre måneders glidende gjennomsnitt.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
August 2018 70,1 82,0 70,4 73,2 77,7 70,8 50,8 62,0 86,1 55,3
Juni 2018 71,2 81,5 76,4 76,4 79,1 68,2 55,0 63,7 87,9 55,6
Mai 2018 72,0 81,6 78,6 78,8 81,4 63,5 59,3 65,6 88,7 57,1
April 2018 69,6 83,3 76,6 82,9 82,0 66,4 64,0 71,0 86,8 60,0
Mars 2018 65,7 85,9 77,6 83,9 85,9 73,9 62,0 72,4 82,6 71,8
Februar 2018 68,7 87,7 79,9 85,6 87,8 77,4 62,8 74,5 75,3 70,9
Januar 2018 74,5 90,1 86,0 87,7 91,0 83,2 64,7 74,3 76,8 64,9
Desember 2017 84,3 93,3 89,3 90,5 92,3 85,7 72,8 80,0 75,6 61,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Gjennomsnitt hvor instituttene vektes likt

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
August '18 26,1 (47) 25,5 (46) 12,1 (22) 6,6 (12) 12,2 (22) 4,6 (8) 3,7 (2) 3,1 (1) 5,0 (9) 1,2 (0)
Juli '18 23,7 (45) 26,3 (49) 14,8 (28) 7,5 (14) 9,7 (18) 5,0 (9) 3,4 (2) 3,7 (2) 3,9 (2) 2,0 (0)
Juni '18 23,3 (42) 27,2 (49) 13,4 (24) 7,2 (12) 11,0 (19) 4,1 (7) 4,1 (7) 3,0 (1) 4,8 (8) 1,9 (0)
Mai '18 24,0 (43) 27,0 (49) 14,8 (27) 7,3 (13) 10,5 (19) 4,1 (8) 4,0 (7) 2,9 (1) 3,6 (2) 1,6 (0)
April '18 23,8 (43) 25,8 (47) 15,8 (28) 7,3 (13) 10,9 (20) 4,2 (7) 3,7 (2) 2,8 (1) 4,3 (8) 1,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Antall ganger hvert parti er tildelt utjevningsmandat i hvert fylke basert på de 50 siste nasjonale meningsmålinger med spørsmål om stortingsvalg

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 0 8 3 32 0 5 0 0 2 0
Akershus 9 11 5 1 0 11 1 0 12 0
Oslo 13 13 3 0 5 4 8 2 2 0
Hedmark 3 0 1 44 0 0 0 1 1 0
Oppland 10 10 2 12 1 0 7 1 7 0
Buskerud 0 0 1 48 0 0 1 0 0 0
Vestfold 0 0 0 10 37 0 2 1 0 0
Telemark 2 10 0 7 0 23 1 0 7 0
Aust-Agder 2 1 1 5 1 28 9 2 1 0
Vest-Agder 0 1 2 2 14 18 10 2 1 0
Rogaland 0 8 4 28 0 1 9 0 0 0
Hordaland 9 9 1 6 8 0 7 2 8 0
Sogn og Fjordane 1 0 5 3 2 8 23 1 7 0
Møre og Romsdal 0 5 2 12 7 22 2 0 0 0
Sør-Trøndelag 8 5 1 0 2 4 14 1 15 0
Nord-Trøndelag 2 0 15 1 14 2 12 1 3 0
Nordland 2 4 6 11 1 4 5 0 17 0
Troms 2 15 0 11 0 0 7 0 15 0
Finnmark 2 0 1 45 2 0 0 0 0 0
| Last ned

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.7 25.3 15.3 6.2 8.8 3.9 4.1 4.1 3 2.2
Valgting 27.2 24.9 15.1 5.9 11.2 4.3 4.5 2.8 2.1 1.7
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 27,4 (49) 25,0 (45) 15,2 (27) 6,0 (11) 10,3 (19) 4,2 (8) 4,4 (8) 3,2 (1) 2,4 (1) 1,8
2013 30,8 (55) 26,8 (48) 16,3 (29) 4,1 (7) 5,5 (10) 5,6 (10) 5,2 (9) 2,8 (1) 1,1 1,7
2009 35,4 (64) 17,2 (30) 22,9 (41) 6,2 (11) 6,2 (11) 5,5 (10) 3,9 (2) 0,3 1,3 1,0
2005 32,7 (61) 14,1 (23) 22,1 (38) 8,8 (15) 6,5 (11) 6,8 (11) 5,9 (10) 0,1 1,2 1,8
2001 24,3 (43) 21,2 (38) 14,6 (26) 12,5 (23) 5,6 (10) 12,4 (22) 3,9 (2) 0,2 1,2 4,1 (1)
1997 35,0 (65) 14,3 (23) 15,3 (25) 6,0 (9) 7,9 (11) 13,7 (25) 4,5 (6) 0,2 1,7 1,4 (1)
1993 37,0 (67) 17,1 (28) 6,3 (10) 7,9 (13) 16,8 (32) 7,9 (13) 3,6 (1) 0,1 1,1 (1) 2,2
1989 34,3 (63) 22,2 (37) 13,0 (22) 10,1 (17) 6,5 (11) 8,5 (14) 3,2 0,4 0,0 1,8 (1)
1985 40,8 (71) 30,4 (50) 3,7 (2) 5,5 (6) 6,6 (12) 8,3 (16) 3,1 0,0 0,6 1,0
1981 37,1 (66) 31,8 (53) 4,5 (4) 5,0 (4) 4,2 (11) 8,9 (15) 3,2 (2) 0,0 0,7 4,5
1977 42,3 (76) 24,5 (41) 1,9 4,2 (2) 8,0 (12) 9,7 (22) 2,4 (2) 0,0 0,6 6,4
1973 35,3 (62) 17,2 (29) 5,0 (4) 11,2 (17) 6,8 (21) 11,9 (20) 2,3 (2) 0,0 0,4 9,8 (1)
1969 46,5 (74) 18,8 (29) 0,0 3,4 9,0 (20) 7,8 (14) 9,4 (13) 0,0 0,0 5,0
1965 43,1 (68) 20,3 (31) 0,0 6,0 (2) 9,4 (18) 7,8 (13) 10,2 (18) 0,0 0,0 3,2
1961 46,8 (74) 19,3 (29) 0,0 2,4 (2) 6,8 (16) 9,3 (15) 7,3 (14) 0,0 0,0 8,1
1957 48,3 (78) 16,8 (29) 0,0 0,0 8,6 (15) 10,2 (12) 9,6 (15) 0,0 0,0 6,4 (1)
1953 46,7 (77) 18,4 (27) 0,0 0,0 8,8 (14) 10,5 (14) 10,0 (15) 0,0 0,0 5,6 (3)
1949 45,7 (85) 15,9 (23) 0,0 0,0 4,9 (12) 8,4 (9) 12,4 (21) 0,0 0,0 12,7
1945 41,0 (76) 17,0 (25) 0,0 0,0 8,0 (10) 7,9 (8) 13,8 (20) 0,0 0,0 12,2 (11)
| Last ned
Valgresultat dersom målinger var valg. Se målte fylker.
Mandatfordeling dersom siste fylkesmåling var valgresultatet.
Største parti valgkampen 2013.
Slik gikk det i 2013. Se Poll of polls 2013.