Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2021

Enkeltresultat Karmøy

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2017
Fordeling Endr.
S2017
Ap 2 961 1 564 4 525 146 19,7 0,6
H 3 507 1 616 5 123 -1 568 22,3 -6,9
Frp 3 422 1 891 5 313 -544 23,1 -2,4
SV 592 279 871 200 3,8 0,9
Sp 1 231 760 1 991 877 8,7 3,8
KrF 1 617 900 2 517 -42 11,0 -0,2
V 361 163 524 11 2,3 0,0
MDG 260 101 361 7 1,6 0,0
R 396 177 573 393 2,5 1,7
A 832 334 1 166 554 5,1 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 30 743 Godkjente stemmer 22 964 Andel godkjente stemmer 74,7 %
Forhåndsstemmer 15 091 Andel forhåndsstemmer 65,7 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Karmøy

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.