Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2021

Enkeltresultat Stavanger

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2017
Fordeling Endr.
S2017
Ap 11 238 8 675 19 913 924 25,8 -1,3
H 12 870 8 475 21 345 -713 27,6 -3,8
Frp 5 458 4 205 9 663 -1 150 12,5 -2,9
SV 3 359 1 940 5 299 1 190 6,9 1,0
Sp 2 241 1 984 4 225 2 054 5,5 2,4
KrF 2 082 1 583 3 665 310 4,7 0,0
V 2 221 1 718 3 939 265 5,1 -0,1
MDG 1 917 780 2 697 58 3,5 -0,3
R 2 642 1 518 4 160 2 806 5,4 3,5
A 1 441 940 2 381 1 266 3,1 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 98 737 Godkjente stemmer 77 287 Andel godkjente stemmer 78,3 %
Forhåndsstemmer 45 249 Andel forhåndsstemmer 58,5 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Stavanger

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.