Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2017

Enkeltresultat Drammen

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2013
Fordeling Endr.
S2013
Ap 5 204 6 019 11 223 -197 31,1 -1,2
H 5 399 5 501 10 900 -970 30,2 -3,4
Frp 2 908 2 914 5 822 -528 16,1 -1,8
SV 846 1 150 1 996 1 007 5,5 2,7
Sp 683 768 1 451 959 4,0 2,6
KrF 417 504 921 -185 2,6 -0,6
V 626 843 1 469 -157 4,1 -0,5
MDG 569 611 1 180 296 3,3 0,8
R 301 312 613 401 1,7 1,1
A 246 247 493 137 1,4 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 47 816 Godkjente stemmer 36 068 Andel godkjente stemmer 75,4 %
Forhåndsstemmer 17 199 Andel forhåndsstemmer 47,7 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Drammen

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.