Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2017

Enkeltresultat Alta

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2013
Fordeling Endr.
S2013
Ap 914 784 1 698 -1 416 16,1 -16,3
H 545 475 1 020 -830 9,7 -9,6
Frp 1 871 1 546 3 417 1 410 32,4 11,5
SV 347 360 707 288 6,7 2,3
Sp 821 675 1 496 1 267 14,2 11,8
KrF 164 168 332 -32 3,1 -0,6
V 575 630 1 205 625 11,4 5,4
MDG 180 97 277 48 2,6 0,2
R 125 88 213 120 2,0 1,1
A 113 72 185 -530 1,8 -5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 14 429 Godkjente stemmer 10 550 Andel godkjente stemmer 73,1 %
Forhåndsstemmer 5 655 Andel forhåndsstemmer 53,6 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Alta

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.