Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2017

Enkeltresultat Stjørdal

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2013
Fordeling Endr.
S2013
Ap 1 567 3 196 4 763 -391 35,1 -5,3
H 901 1 753 2 654 160 19,5 0,0
Frp 613 1 194 1 807 16 13,3 -0,7
SV 203 431 634 234 4,7 1,5
Sp 532 1 539 2 071 585 15,2 3,6
KrF 146 242 388 -69 2,9 -0,7
V 125 218 343 -217 2,5 -1,9
MDG 142 173 315 125 2,3 0,8
R 109 242 351 269 2,6 1,9
A 102 159 261 100 1,9 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 17 526 Godkjente stemmer 13 587 Andel godkjente stemmer 77,5 %
Forhåndsstemmer 4 402 Andel forhåndsstemmer 32,4 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Stjørdal

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.