Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2013

Enkeltresultat Skien

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2009
Fordeling Endr.
S2009
Ap 2 175 8 541 10 716 -1 078 35,8 -6,0
H 1 608 5 432 7 040 3 017 23,5 9,3
Frp 1 310 4 883 6 193 -770 20,7 -4,0
SV 271 707 978 -554 3,3 -2,2
Sp 85 472 557 -135 1,9 -0,6
KrF 457 1 699 2 156 120 7,2 0,0
V 263 762 1 025 345 3,4 1,0
MDG 193 411 604 543 2,0 1,8
R 57 148 205 -46 0,7 -0,2
A 127 358 485 250 1,6 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 39 656 Godkjente stemmer 29 959 Andel godkjente stemmer 75,5 %
Forhåndsstemmer 6 546 Andel forhåndsstemmer 21,8 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Skien

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.