Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2013

Enkeltresultat Trondheim

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2009
Fordeling Endr.
S2009
Ap 14 313 24 576 38 889 -1 478 36,8 -4,7
H 9 993 15 567 25 560 10 183 24,2 8,4
Frp 5 195 8 030 13 225 -4 947 12,5 -6,2
SV 2 836 4 736 7 572 -1 989 7,2 -2,7
Sp 904 1 791 2 695 -426 2,6 -0,7
KrF 1 291 1 942 3 233 258 3,1 0,0
V 2 466 4 224 6 690 2 626 6,3 2,1
MDG 1 847 2 451 4 298 3 624 4,1 3,4
R 599 703 1 302 -380 1,2 -0,5
A 1 054 1 131 2 185 1 021 2,1 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 131 527 Godkjente stemmer 105 649 Andel godkjente stemmer 80,3 %
Forhåndsstemmer 40 498 Andel forhåndsstemmer 38,3 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Trondheim

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.