Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2009

Enkeltresultat Arendal

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2005
Fordeling Endr.
S2005
Ap 2 428 5 998 8 426 1 020 36,6 3,9
H 1 097 2 591 3 688 614 16,0 2,5
Frp 1 912 4 303 6 215 463 27,0 1,6
SV 421 608 1 029 -915 4,5 -4,1
Sp 157 425 582 -85 2,5 -0,4
KrF 604 1 272 1 876 -285 8,1 -1,4
V 299 457 756 -365 3,3 -1,7
MDG - - 42 42 0,2 0,2
R 71 77 148 41 0,6 0,2
A 123 137 260 -182 1,1 -0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 30 963 Godkjente stemmer 23 022 Andel godkjente stemmer 74,4 %
Forhåndsstemmer 7 112 Andel forhåndsstemmer 30,9 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Arendal

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.