Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2009

Enkeltresultat Bærum

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2005
Fordeling Endr.
S2005
Ap 4 344 12 023 16 367 2 155 25,8 3,0
H 5 523 16 972 22 495 2 602 35,4 3,5
Frp 4 081 8 952 13 033 1 088 20,5 1,3
SV 982 2 483 3 465 -1 012 5,5 -1,7
Sp 182 561 743 -224 1,2 -0,4
KrF 445 1 120 1 565 -424 2,5 -0,7
V 1 247 3 466 4 713 -2 963 7,4 -4,9
MDG - - 250 119 0,4 0,2
R 121 368 489 39 0,8 0,0
A 234 160 394 -157 0,6 -0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 76 334 Godkjente stemmer 63 514 Andel godkjente stemmer 83,2 %
Forhåndsstemmer 17 159 Andel forhåndsstemmer 27,0 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Bærum

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.