Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2009

Enkeltresultat Stjørdal

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2005
Fordeling Endr.
S2005
Ap 985 3 929 4 914 313 42,0 1,5
H 278 1 252 1 530 359 13,1 2,8
Frp 459 1 732 2 191 243 18,7 1,6
SV 180 527 707 -379 6,0 -3,5
Sp 243 1 117 1 360 64 11,6 0,2
KrF 96 359 455 -146 3,9 -1,4
V 88 257 345 -175 2,9 -1,6
MDG - - 37 18 0,3 0,1
R 21 73 94 24 0,8 0,2
A 26 48 74 10 0,6 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 15 476 Godkjente stemmer 11 707 Andel godkjente stemmer 75,6 %
Forhåndsstemmer 2 376 Andel forhåndsstemmer 20,3 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Stjørdal

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.