Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2009

Enkeltresultat Trondheim

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2005
Fordeling Endr.
S2005
Ap 13 205 27 162 40 367 5 347 41,5 3,0
H 4 654 10 723 15 377 1 553 15,8 0,6
Frp 6 085 12 087 18 172 2 644 18,7 1,6
SV 3 498 6 063 9 561 -2 425 9,8 -3,4
Sp 967 2 154 3 121 -169 3,2 -0,4
KrF 1 037 1 938 2 975 -562 3,1 -0,8
V 1 397 2 667 4 064 -378 4,2 -0,7
MDG - - 674 395 0,7 0,4
R 646 1 036 1 682 269 1,7 0,2
A 794 370 1 164 -273 1,2 -0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 125 481 Godkjente stemmer 97 157 Andel godkjente stemmer 77,4 %
Forhåndsstemmer 32 283 Andel forhåndsstemmer 33,2 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Trondheim

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.