Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2005

Enkeltresultat Sandefjord

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2001
Fordeling Endr.
S2001
Ap 1 148 5 453 6 601 2 755 27,9 10,8
H 726 3 545 4 271 -1 964 18,1 -9,8
Frp 1 246 6 290 7 536 2 997 31,9 11,6
SV 393 1 396 1 789 -489 7,6 -2,6
Sp 49 376 425 104 1,8 0,4
KrF 263 1 064 1 327 -957 5,6 -4,6
V 181 984 1 165 595 4,9 2,4
MDG - - 71 -22 0,3 -0,1
R 33 77 110 26 0,5 0,1
A 113 239 352 -1 812 1,5 -8,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 31 120 Godkjente stemmer 23 647 Andel godkjente stemmer 76,0 %
Forhåndsstemmer 4 152 Andel forhåndsstemmer 17,6 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Sandefjord

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.