Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2005

Enkeltresultat Ålesund

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2001
Fordeling Endr.
S2001
Ap 1 172 4 330 5 502 1 771 23,8 6,5
H 872 3 155 4 027 -1 219 17,4 -6,9
Frp 1 479 5 868 7 347 2 330 31,8 8,5
SV 423 974 1 397 -554 6,0 -3,0
Sp 125 489 614 269 2,7 1,1
KrF 571 1 765 2 336 -1 198 10,1 -6,3
V 257 1 234 1 491 603 6,5 2,3
MDG - - 16 16 0,1 0,1
R 38 89 127 31 0,5 0,1
A 54 194 248 -484 1,1 -2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 30 229 Godkjente stemmer 23 105 Andel godkjente stemmer 76,4 %
Forhåndsstemmer 4 991 Andel forhåndsstemmer 21,6 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Ålesund

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.