Poll of polls

Mandatfordeling

Velg fra listen hva slags mandatberegning du ønsker å foreta. Fordeling av distriktsmandater i et fylke, eller representanter i ett kommunestyret basert på partienes oppslutning i samme geografiske område vil gi et eksakt resultat. Fordeling av stortingsmandater eller kommunestyrerepresentanter ut fra nasjonale stemmetall er en prognose som baserer seg på at partienes stemmer fordeler seg forholdsmessig på kommuner/fylker på samme måte som i det foregående valget.