Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg opptalte stemmer - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring
Ap 27,4 27,4 0,0 49 49 0
Høyre 25,0 25,0 0,0 45 45 0
Frp 15,2 15,2 0,0 27 27 0
SV 6,0 6,0 0,0 11 11 0
Sp 10,3 10,3 0,0 19 19 0
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0
MDG 3,2 3,2 0,0 1 1 0
Rødt 2,4 2,4 0,0 1 1 0
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,575702 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,560169 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,512270 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,505820 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,490845 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,463980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Nord-Trøndelag 0,459792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,458221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Hordaland 0,452717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,450790 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,432759 Mandat tildelt
12 H Buskerud 0,430017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hedmark 0,426658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oppland 0,420896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,416538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,415321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,414361 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,400647 Mandat tildelt
19 KrF Oslo 0,384564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,382764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Oslo 0,381377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,380689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hordaland 0,380641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Hordaland 0,378336 Mandat tildelt
25 Sp Vestfold 0,376351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,373464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Akershus 0,372147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Østfold 0,366301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,365729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Sør-Trøndelag 0,365602 Mandat tildelt
31 KrF Rogaland 0,363982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,356552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Finnmark 0,353337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,350941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Sør-Trøndelag 0,350635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vest-Agder 0,350618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,350006 Mandat tildelt
38 V Akershus 0,345815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,345593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Akershus 0,344124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,343593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hedmark 0,343338 Mandat tildelt
43 H Troms 0,342392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Møre og Romsdal 0,341343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Østfold 0,338814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,337717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,335470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,334802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,334565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oslo 0,333933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,327895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Rogaland 0,326103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,325691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Rogaland 0,324084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vest-Agder 0,324006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,323123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,322776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sør-Trøndelag 0,320288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Akershus 0,319958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,319314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Møre og Romsdal 0,312732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,305996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,303869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Oslo 0,303346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,298303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,297093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,297024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sogn og Fjordane 0,296884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Aust-Agder 0,294183 Mandat tildelt
70 V Buskerud 0,293801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Buskerud 0,287405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,285342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Akershus 0,282612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Østfold 0,280373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,278797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Oppland 0,278046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Buskerud 0,277014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Møre og Romsdal 0,276968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Hordaland 0,276510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,275515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Nord-Trøndelag 0,273631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Møre og Romsdal 0,269907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hedmark 0,266087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Nordland 0,263310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Vestfold 0,258372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Aust-Agder 0,256484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Finnmark 0,255776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Aust-Agder 0,254431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oppland 0,254267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Troms 0,249625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Telemark 0,249053 Mandat tildelt
93 SV Telemark 0,247762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Sør-Trøndelag 0,246243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,245574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,244885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Troms 0,240277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,239670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Hedmark 0,234502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Østfold 0,231198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sør-Trøndelag 0,231160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Vestfold 0,230390 Mandat tildelt
103 KrF Vestfold 0,221214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hordaland 0,218137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Vest-Agder 0,214601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Telemark 0,214332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Vest-Agder 0,210440 Mandat tildelt
108 KrF Buskerud 0,209446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Nordland 0,207689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Nord-Trøndelag 0,201535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Finnmark 0,198412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 H Nord-Trøndelag 0,196690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Nordland 0,194317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Østfold 0,192911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Sogn og Fjordane 0,186249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Vest-Agder 0,180972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Aust-Agder 0,172826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Finnmark 0,169010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Oppland 0,153512 Mandat tildelt
120 V Troms 0,146810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Hedmark 0,139849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Sogn og Fjordane 0,134279 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Telemark 0,133740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Troms 0,132206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Sogn og Fjordane 0,129547 Mandat tildelt
126 KrF Oppland 0,126138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Sogn og Fjordane 0,122256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 SV Aust-Agder 0,118655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Nord-Trøndelag 0,107883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 KrF Hedmark 0,107872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Aust-Agder 0,098231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,089673 Mandat tildelt