Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg opptalte stemmer - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring
Ap 26,3 26,3 0,0 48 48 0
Høyre 20,4 20,4 0,0 36 36 0
Frp 11,6 11,6 0,0 21 21 0
SV 7,6 7,6 0,0 13 13 0
Sp 13,5 13,5 0,0 28 28 0
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0
MDG 3,9 3,9 0,0 3 3 0
Rødt 4,7 4,7 0,0 8 8 0
Andre 3,4 3,6 -0,2 0 1 -1
PF 0,2 0,0 0,2 1 1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre PF
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 2 0 1 1 1 0 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2+1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0+1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0 1

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,650620 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,540880 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,505431 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,505303 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,486238 Mandat tildelt
6 R Rogaland 0,483103 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,457291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,448260 Mandat tildelt
9 SV Hordaland 0,443220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,440584 Mandat tildelt
11 Frp Rogaland 0,435717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,433471 Mandat tildelt
13 Frp Finnmark 0,433009 Mandat tildelt
14 Frp Oppland 0,428690 Mandat tildelt
15 H Nord-Trøndelag 0,423835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,411809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,411444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,408965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,407956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Nordland 0,407903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,406565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Aust-Agder 0,397722 Mandat tildelt
23 SV Buskerud 0,394450 Mandat tildelt
24 V Sør-Trøndelag 0,392860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,381857 Mandat tildelt
26 Frp Oslo 0,380169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Møre og Romsdal 0,379267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,379132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,377002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,374145 Mandat tildelt
31 R Østfold 0,366556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,360284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vest-Agder 0,354405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,345906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Østfold 0,338110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nordland 0,324582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,320760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Oslo 0,313879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,308904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,308671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Telemark 0,306160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,300619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,298572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,296561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,285555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oppland 0,279138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,278873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,273783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Finnmark 0,273350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vest-Agder 0,267005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Vestfold 0,265613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,261377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,258491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,254763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,249042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,248437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,247800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Buskerud 0,241749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Troms 0,240265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Akershus 0,236111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,235756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Troms 0,233668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hordaland 0,233135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Møre og Romsdal 0,232673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Telemark 0,232484 Mandat tildelt
66 SV Nord-Trøndelag 0,229062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,224589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Rogaland 0,221983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,219072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,211776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,211485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,208171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,205835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,202096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Hedmark 0,201996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Finnmark 0,201011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,199183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,191118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vest-Agder 0,182314 Mandat tildelt
80 R Oppland 0,179098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sogn og Fjordane 0,177588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Aust-Agder 0,166051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Vest-Agder 0,159537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Nord-Trøndelag 0,158397 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,137687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,137383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,123935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Sogn og Fjordane 0,120276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,120108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Telemark 0,113662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Aust-Agder 0,111916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,103170 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,097334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,081260 Mandat tildelt