Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Nordland ved stortingsvalg

Mandater å fordele: 9
Stemmer ved valget i 2017: 135 202

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 22,5 26,0 -3,5 2 2 0
Høyre 17,6 20,2 -2,6 1 2 -1
Frp 9,1 16,5 -7,4 1 2 -1
SV 8,6 7,0 1,6 1 1 0
Sp 31,6 18,6 13,0 3 2 1
KrF 2,3 2,4 -0,2 0 0 0
Venstre 2,0 2,6 -0,6 0 0 0
MDG 4,1 2,2 1,9 0 0 0
Rødt 7,2 2,9 4,3 0+1 0 1
Andre 1,7 1,6 0,1 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (554 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (1188 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 42 749 1,4 30 535,0000 31 668
2 Ap 30 483 1,4 21 773,5714 19 402
3 H 23 745 1,4 16 960,7143 12 664
4 Sp 42 749 3 14 249,6667 19 004
5 Ap 30 483 3 10 161,0000 6 738
6 Frp 12 302 1,4 8 787,1429 1 221
7 Sp 42 749 5 8 549,8000 3 174
8 SV 11 635 1,4 8 310,7143 554

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
9 H 23 745 3 7 915,0000 -1 188
10 R 9 724 1,4 6 945,7143 -1 911
11 Sp 42 749 7 6 107,0000 -15 426
12 Ap 30 483 5 6 096,6000 -11 071
13 Sp 42 749 9 4 749,8889 -32 048
14 H 23 745 5 4 749,0000 -17 809
15 Ap 30 483 7 4 354,7143 -27 692
16 Frp 12 302 3 4 100,6667 -12 631
17 MDG 5 523 1,4 3 945,0000 -6 112
18 Sp 42 749 11 3 886,2727 -48 669
19 SV 11 635 3 3 878,3333 -13 298
20 H 23 745 7 3 392,1429 -34 430
21 Ap 30 483 9 3 387,0000 -44 314
22 Sp 42 749 13 3 288,3846 -65 291
23 R 9 724 3 3 241,3333 -15 209
24 Sp 42 749 15 2 849,9333 -81 912