Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Oppland ved stortingsvalg

Mandater å fordele: 6
Stemmer ved valget i 2021: 98 661

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 28,5 35,0 -6,5 2 2 0
Høyre 13,2 12,5 0,7 1 1 0
Frp 12,4 8,6 3,8 0 1 -1
SV 5,3 5,6 -0,3 0 0 0
Sp 29,6 26,0 3,6 2 2 0
KrF 1,2 1,6 -0,4 0 0 0
Venstre 2,5 2,4 0,1 0 0 0
MDG 3,1 2,3 0,8 0 0 0
Rødt 2,8 3,6 -0,8 0 0 0
Andre 1,3 2,5 -1,2 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (789 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (789 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 29 204 1,4 20 860,0000 16 970
2 Ap 28 118 1,4 20 084,2857 15 884
3 Sp 29 204 3 9 734,6667 2 989
4 Ap 28 118 3 9 372,6667 1 903
5 H 13 023 1,4 9 302,1429 789

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
6 Frp 12 234 1,4 8 738,5714 -789
7 Sp 29 204 5 5 840,8000 -17 307
8 Ap 28 118 5 5 623,6000 -18 393
9 H 13 023 3 4 341,0000 -14 884
10 Sp 29 204 7 4 172,0000 -35 911
11 Frp 12 234 3 4 078,0000 -15 673
12 Ap 28 118 7 4 016,8571 -36 997
13 SV 5 229 1,4 3 735,0000 -7 794
14 Sp 29 204 9 3 244,8889 -54 516
15 Ap 28 118 9 3 124,2222 -55 602
16 Sp 29 204 11 2 654,9091 -73 120
17 H 13 023 5 2 604,6000 -33 488
18 Ap 28 118 11 2 556,1818 -74 206
19 Frp 12 234 5 2 446,8000 -34 277
20 Sp 29 204 13 2 246,4615 -91 724
21 MDG 3 058 1,4 2 184,2857 -9 965