Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 34,9 27,4 7,5 61 49 12
Høyre 18,0 25,0 -7,0 31 45 -14
Frp 23,5 15,2 8,3 42 27 15
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1
Sp 6,3 10,3 -4,0 11 19 -8
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2
Venstre 3,8 4,4 -0,6 3 8 -5
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3+1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Akershus 6 4 5 1 1 0+1 1 0 0 0 19
Oslo 7 4 3 2 0 0+1 2 0 1 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2+1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 3 4 0 0+1 2 0 0 0 0 14
Hordaland 5 3+1 4 1 1 1 0 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 1 3 0 0+1 1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 1 3 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Oppland 0,610000 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,597277 Mandat tildelt
3 Sp Sør-Trøndelag 0,579320 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,548821 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,538707 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,520998 Mandat tildelt
8 Sp Troms 0,506863 Mandat tildelt
9 Sp Buskerud 0,490986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Rogaland 0,476444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,470682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,468060 Mandat tildelt
13 Ap Akershus 0,464679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,458038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Østfold 0,453824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,445559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Østfold 0,440919 Mandat tildelt
18 Ap Vestfold 0,420225 Mandat tildelt
19 Ap Telemark 0,414135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Finnmark 0,413375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Rogaland 0,413313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,403130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sogn og Fjordane 0,401629 Mandat tildelt
24 H Oslo 0,401334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,399415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,397180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,396917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Nordland 0,386700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,386081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
31 H Rogaland 0,383849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,383037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Finnmark 0,381403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,379445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Møre og Romsdal 0,369798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Buskerud 0,363077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Østfold 0,356075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nord-Trøndelag 0,354714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nord-Trøndelag 0,352450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,345917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Finnmark 0,337403 Mandat tildelt
43 H Vest-Agder 0,334010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oslo 0,327849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Aust-Agder 0,324487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Oppland 0,313759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sogn og Fjordane 0,313188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vestfold 0,310017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Troms 0,306742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Telemark 0,304541 Mandat tildelt
52 Sp Nordland 0,303546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,298789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Akershus 0,295720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Buskerud 0,294142 Mandat tildelt
56 SV Hedmark 0,290901 Mandat tildelt
57 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,275865 Mandat tildelt
59 H Østfold 0,272324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,271648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Vest-Agder 0,268288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,261906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sør-Trøndelag 0,259461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,257048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,255347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vestfold 0,250758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Finnmark 0,247023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,245793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Telemark 0,242102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,232642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hordaland 0,230980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Akershus 0,219756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,217665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Hedmark 0,210764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Oppland 0,207005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sør-Trøndelag 0,206143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,205488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Møre og Romsdal 0,200860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,199594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vest-Agder 0,197811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,196018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,184374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,181259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,181030 Mandat tildelt