Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 37,4 26,3 11,1 73 48 25
Høyre 24,7 20,4 4,3 44 36 8
Frp 12,4 11,6 0,8 22 21 1
SV 3,6 7,6 -4,0 1 13 -12
Sp 6,1 13,5 -7,4 11 28 -17
KrF 4,7 3,8 0,9 8 3 5
Venstre 3,6 4,6 -1,0 2 8 -6
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5
Rødt 1,8 4,7 -2,9 0 8 -8
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 7 6+1 2 0 1 0 1 1 0 0 19
Oslo 8 6 1 1 0 0+1 1 2 0 0 20
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0 14
Hordaland 5 5+1 2 0 1 1 0 1 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0 9
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,611512 Mandat tildelt
2 Sp Møre og Romsdal 0,552651 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,539646 Mandat tildelt
4 Sp Østfold 0,510056 Mandat tildelt
5 Sp Buskerud 0,509869 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,509218 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,504872 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,460351 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,458325 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,455953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Troms 0,431183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Vest-Agder 0,430140 Mandat tildelt
15 Frp Aust-Agder 0,424789 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,419822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,405107 Mandat tildelt
18 Frp Hordaland 0,404914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,402649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,388938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nordland 0,386089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,384942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,374635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Telemark 0,372046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vestfold 0,364858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,362376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,361104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,361067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,351656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,345195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Oslo 0,332911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,332397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Finnmark 0,331734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Finnmark 0,331734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,329912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Aust-Agder 0,324174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,320315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,317236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Buskerud 0,304979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,300192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sogn og Fjordane 0,297864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vest-Agder 0,286327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,284883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,276236 Mandat tildelt
48 H Møre og Romsdal 0,276189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Sør-Trøndelag 0,274000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,272588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Vestfold 0,268547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,267651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,265339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vestfold 0,261427 Mandat tildelt
56 KrF Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,257029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,253364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,249560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,245280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Akershus 0,238509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oppland 0,237987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,233972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,233278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vest-Agder 0,233243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,231010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,225862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hordaland 0,223151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nord-Trøndelag 0,211387 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nordland 0,204667 Mandat tildelt
73 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nord-Trøndelag 0,199905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oslo 0,197776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Aust-Agder 0,183368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,166747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Troms 0,166595 Mandat tildelt
81 MDG Nordland 0,161039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,154153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Mandat tildelt
85 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Troms 0,137633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,123377 Mandat tildelt
88 KrF Hedmark 0,120958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Oppland 0,119753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,106932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt