Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 36,8 26,3 10,5 72 48 24
Høyre 26,3 20,4 5,9 45 36 9
Frp 12,8 11,6 1,2 22 21 1
SV 2,7 7,6 -4,9 1 13 -12
Sp 5,1 13,5 -8,4 9 28 -19
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1
MDG 3,7 3,9 -0,2 2 3 -1
Rødt 1,1 4,7 -3,6 0 8 -8
Andre 1,2 3,6 -2,4 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 7 7 2 0 0+1 0 1 1 0 0 19
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 3 1 0 0 20
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 9
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,559673 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
4 Sp Nord-Trøndelag 0,530198 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,511276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,500627 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,494743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,472628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,462044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,461511 Mandat tildelt
14 KrF Oslo 0,460527 Mandat tildelt
15 H Vest-Agder 0,458005 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,447018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Aust-Agder 0,438460 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,433127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,431349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
21 Sp Buskerud 0,426302 Mandat tildelt
22 H Akershus 0,424814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vestfold 0,388498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,384457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,372750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nord-Trøndelag 0,362982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,359243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,357839 Mandat tildelt
32 Frp Oslo 0,355907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Finnmark 0,353282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,351789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,337788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,327446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,316286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vest-Agder 0,310705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
47 KrF Sør-Trøndelag 0,297334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,294075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,294074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,290242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,284930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,281666 Mandat tildelt
54 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,275606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,273688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,269019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,261168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,257613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oslo 0,225508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Nord-Trøndelag 0,212848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sør-Trøndelag 0,195025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,177539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Finnmark 0,159112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Mandat tildelt
83 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Troms 0,149337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,139953 Mandat tildelt
86 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,133867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,116507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,095873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,089270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,065362 Mandat tildelt