Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 36,8 26,3 10,5 72 48 24
Høyre 26,3 20,4 5,9 45 36 9
Frp 12,8 11,6 1,2 21 21 0
SV 2,7 7,6 -4,9 1 13 -12
Sp 5,1 13,5 -8,4 9 28 -19
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1
MDG 3,7 3,9 -0,2 3 3 0
Rødt 1,1 4,7 -3,6 0 8 -8
Andre 1,2 3,6 -2,4 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 7 7 2 0 0+1 0 1 1 0 0 19
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0 20
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0 14
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 9
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,559673 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,513302 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,511276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,500627 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,494743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,486807 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,472628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,462044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Oslo 0,457874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,443580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Aust-Agder 0,438460 Mandat tildelt
17 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
18 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
19 Sp Buskerud 0,426302 Mandat tildelt
20 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,375380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Østfold 0,372750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,359243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,357839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,351789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
36 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
38 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,281666 Mandat tildelt
41 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Troms 0,257613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oslo 0,235319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Nordland 0,224931 Mandat tildelt
54 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Finnmark 0,159112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Troms 0,149337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Troms 0,139953 Mandat tildelt
67 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Sogn og Fjordane 0,116507 Mandat tildelt
72 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,091750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Finnmark 0,089270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,065362 Mandat tildelt