Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 35,3 26,3 9,0 65 48 17
Høyre 23,0 20,4 2,6 39 36 3
Frp 15,6 11,6 4,0 27 21 6
SV 4,6 7,6 -3,0 8 13 -5
Sp 6,8 13,5 -6,7 12 28 -16
KrF 4,4 3,8 0,6 8 3 5
Venstre 3,5 4,6 -1,1 3 8 -5
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 6 6 2+1 1 1 0 1 1 0 0 19
Oslo 7 5 1 2 0 0+1 2 2 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0 14
Hordaland 5 4 3 1 1 1 0 0+1 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 9
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,576013 Mandat tildelt
3 Sp Østfold 0,568563 Mandat tildelt
4 Frp Akershus 0,506555 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,481957 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,480746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Troms 0,480639 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,461053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,447649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,442415 Mandat tildelt
11 Frp Nordland 0,436114 Mandat tildelt
12 Frp Oslo 0,433763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Møre og Romsdal 0,431952 Mandat tildelt
14 Sp Sogn og Fjordane 0,429110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,428665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,426837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,418171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Møre og Romsdal 0,415048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Telemark 0,414766 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,404494 Mandat tildelt
21 SV Rogaland 0,400845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vest-Agder 0,400531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Oslo 0,397305 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Buskerud 0,383686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Sogn og Fjordane 0,374698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Finnmark 0,369802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,363867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Sør-Trøndelag 0,358394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,348850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Nordland 0,345084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,339751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,337431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,336215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Vestfold 0,333810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Troms 0,325585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Troms 0,313972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Oslo 0,311997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Østfold 0,309927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Finnmark 0,308955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,303486 Mandat tildelt
43 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Oslo 0,300694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,299359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,295394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vest-Agder 0,294347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Østfold 0,292682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oslo 0,289842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,284789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Telemark 0,284164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,282443 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hordaland 0,281031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,276592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Østfold 0,272580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,268051 Mandat tildelt
57 SV Hordaland 0,266779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Akershus 0,265876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Møre og Romsdal 0,265171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sør-Trøndelag 0,260043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,260014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Telemark 0,258642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Møre og Romsdal 0,257181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sør-Trøndelag 0,256535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,253820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Vestfold 0,249559 Mandat tildelt
68 Sp Hordaland 0,248754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hedmark 0,247857 Mandat tildelt
70 SV Akershus 0,246157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,243000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,239345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Buskerud 0,237443 Mandat tildelt
74 Sp Nord-Trøndelag 0,235638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,235267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,228404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Rogaland 0,227223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,226316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,225221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,217935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,205364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,204375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Nordland 0,199243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Finnmark 0,193931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Buskerud 0,189462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,188125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,186144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Telemark 0,184295 Mandat tildelt
91 KrF Nordland 0,182078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Aust-Agder 0,178127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Vest-Agder 0,168715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,168000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vest-Agder 0,160726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Troms 0,159044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,155262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Finnmark 0,149193 Mandat tildelt
100 SV Nord-Trøndelag 0,141905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,133759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,128843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Oppland 0,123605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,115497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,113245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,106891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,099932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,097478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,095922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,090259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,079395 Mandat tildelt