Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 35,0 26,3 8,7 67 48 19
Høyre 26,3 20,4 6,0 47 36 11
Frp 13,8 11,6 2,1 24 21 3
SV 3,5 7,6 -4,2 1 13 -12
Sp 5,3 13,5 -8,2 9 28 -19
KrF 5,2 3,8 1,4 9 3 6
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1
MDG 3,6 3,9 -0,3 3 3 0
Rødt 1,3 4,7 -3,5 0 8 -8
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 7 7 2 0 0+1 0 1 1 0 0 19
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 8
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0 14
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 5
Nordland 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Troms 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,618745 Mandat tildelt
2 Sp Nordland 0,599279 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,578900 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,564610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Rogaland 0,528802 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,510484 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,507080 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,504465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,480341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,477939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Vest-Agder 0,458211 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,447231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,446484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Østfold 0,441073 Mandat tildelt
15 Sp Buskerud 0,440931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,432184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,431555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,429328 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,425015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,414328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nord-Trøndelag 0,389912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,388679 Mandat tildelt
23 H Østfold 0,386035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,384644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oslo 0,382788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Troms 0,372883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,368583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,366260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,365834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,363306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,358669 Mandat tildelt
32 H Finnmark 0,353385 Mandat tildelt
33 H Nordland 0,341222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,338184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,337942 Mandat tildelt
36 Sp Sogn og Fjordane 0,332898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,332123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sogn og Fjordane 0,330289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Telemark 0,321742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Hordaland 0,320717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vest-Agder 0,316792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,315887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,305644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sør-Trøndelag 0,303156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Vestfold 0,294224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,294216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,290386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,287190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,286894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Rogaland 0,286829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Oppland 0,285118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,285063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,276723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,273810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Buskerud 0,267582 Mandat tildelt
56 V Vestfold 0,261599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,261290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,259444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,256864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,250456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,247616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Østfold 0,240253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,232212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,227797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,226421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Buskerud 0,222325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,219090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,218673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Møre og Romsdal 0,216212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,212953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,205789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sør-Trøndelag 0,201716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,201716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Hedmark 0,199477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,191492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,182804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Sogn og Fjordane 0,177620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oslo 0,171046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,170946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,158533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,158065 Mandat tildelt
82 Frp Aust-Agder 0,156999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Troms 0,152249 Mandat tildelt
84 V Hedmark 0,144618 Mandat tildelt
85 KrF Nord-Trøndelag 0,136529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,133830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,130191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,119389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,118334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,112253 Mandat tildelt
91 V Sogn og Fjordane 0,108389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,102256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,091014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,089193 Mandat tildelt